Information med anledning av coronapandemin.

Vi vill med detta meddelande hålla er fortsatt informerade om Höganäs Museum och Konsthalls agerande med anledning av coronapandemin. Styrelsen och personalen tar riskerna kring spridningen av coronaviruset på största allvar och museet följer införda restriktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om situationen skulle förändras agerar vi därefter och kommer då att informera er.

Det innebär i dagsläget att museet håller ordinarie öppettider. Vår kommande utställning med Beckers konststipendiat 2020 Fredrik Åkum kommer, utifrån hur situationen ser ut idag, att genomföras som planerat. Däremot kommer inte vernissage att hållas, utan utställningen öppnas utan särskilt arrangemang.

Vi begränsar nu antalet besökare som samtidigt får vistas i museet och konsthallen till maximalt 40 personer. Det innebär att om fler än 40 personer vill besöka oss samtidigt kommer entrén att hållas stängd tills besökare lämnat lokalerna. För att undvika trängsel i entrén kommer vi att använda den tillfälliga utgången i konsthallen. Vi hoppas på er förståelse för att detta kan innebära en stunds väntan för att få komma in i museets lokaler.

Tänk också på att museet vanligen har flest besökare under helgerna. Vi vill därför rekommendera er att om möjligt välja även vardagar för att besöka oss.

Vi ber om ert tålamod och förståelse för de åtgärder som vi nu vidtar för er och för vår personal. Vi vill också erinra om vikten av att följa de allmänna råd som gäller för alla i den särskilda situation som nu råder. På museet ber vi er därför om god och noggrann handhygien, samt ett socialt avstånd som inte utesluter möten med konsten eller andra besökare.

Löpande information om museet och vår verksamhet hittar ni på vår hemsida och via vår Facebooksida samt Instagramkonto.

Styrelsen gm styrelsens ordförande”

vänligen
Martin


Råd från Folkhälsomyndigheten


© Höganäs Museum och Konsthall 2020 / Bengt Petersson