EXTRA


Stipendium till Höganäs Museum

Höganäs Museum har erhållit ett stipendium på 10.000 kr från Stiernstedt Kockenhus kulturförening. Stipendiet ska användas till en generell översyn och modernisering av informationstexterna och till att presentera informationen även på engelska.

Bilden visar Bengt Petersson, som just hämtat stipendiet för museets räkning vid kulturföreningens årsmöte den 18 augusti i Hemvärnsgården på Krapperups borg.


© Höganäs Museum och Konsthall 2016 / Bengt Petersson