Fornsakskammaren

Fornsakskammaren vill i det lilla formatet spegla Kullabygden i ett förhistoriskt perspektiv. Här får några vardagsnära bruksföremål representera olika aktiviteter, som såväl i forntid som även i nutid sysselsatt kullabor: tända eld, bruka jorden, jaga, väva, forma lerkärl, utnyttja metaller m.m. Ett yxhuvud i praktversion får också symbolisera dåtida revir- och makttänkande.

Fornsakskammaren har arrangerats av Birgitta Hulthén, Viken, forskare och docent emerita.


© Höganäs Museum och Konsthall 2014  /  TR textoform