PETER P LUNDH

 

Peter P Lundh föddes 1865 i Skättekärr strax utanför Nyhamnsläge. Han tillhörde en gammal sjömanssläkt och gick själv till sjöss vid 17 års ålder i svågerns fartyg med destination Brasilien. På grund av sitt stora intresse för att rita av människor och miljöer blev han snart kallad för "fotografist". Titeln väckte hans intresse, och efter återkomsten till hembygden gick han i lära hos fotografen Rudolf Pettersson i Höganäs. Han fortsatte sedan med studier i Odense, och därefter i flera europeiska länder.

Redan som 21-åring öppnade han sin första ateljé i Skättekärr 1886. Affärerna gick bra, och 1892 utvidgade han rörelsen med en modern och förstklassig ateljé i ett nybyggt hus vid Bruksgatan i Höganäs. Verksamheten utökades snart med ateljéer i Mölle och Arild.

Hans storhetstid som fotograf inföll mellan 1890-talet och fram till första världskrigets utbrott 1914. Han hade haft turen att med sin etablering hamna precis rätt i tiden med avseende på de stora turistströmmarna till Mölle och Arild. Visserligen återkom turisterna efter krigsåren, men tyskarna kom inte längre i samma omfattning som tidigare.

Inkomsterna från Lundhs kommersiella verksamhet utgjorde sannolikt grunden för alla de dokumentära bilder som han också tog, och de ger en inblick i hur man levde och verkade vid sekelskiftet 1900 och några årtionden därefter. Det är arbetsbilder från Höganäsbolagets olika fabriker, från lantbruk och fiskerinäring samt bostäder och dagligt liv.
Lundhs fotografier utgör således viktiga kulturhistoriska dokument, men de bildar också ett stycke fotografisk historia och är att betrakta som betydande konstnärliga verk av en av dåtidens stora fotografer.

Vid sin död den 1 oktober 1943 efterlämnade Peter Lundh ett stort antal glasplåtar. Genom svärdotterns, Esther Lundh, försorg kom omkring 6 500 plåtar att skänkas till Höganäs Museum. Bilderna är tagna mellan 1886 och 1939. I museets ägo finns även kameror och diverse teknisk utrustning från Lundhs ateljéer, liksom vykort, trycksaker och andra föremål. På andra våningen i museibyggnaden finns en permanent utställning av Peter Lundhs ateljéutrustningar.

Bidrag från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen har möjliggjort en inscanning av Lundhs glasplåtar, ett arbete som har utförts av Alf Petersson. Som en avrundning av detta arbete utgavs år 2013 en bok med utvalda fotografier ur denna bildskatt. Caroline Ranby, fil. mag. och antikvarie, har skrivit den inledande essän och bildtexterna. Boken har utgivits av Höganäs Museum i samarbete med Höganäs Bokhandel&Förlag och finns att köpa på dessa båda ställen.

Se även Caroline Ranbys hemsida, där ytterligare information och bilder finns tillgängliga. <Klicka här!>

 


© Höganäs Museum och Konsthall 2015