Museihistoria


Vy från Polhemsgatan. Till vänster arbetarlängan som skulle bli Höganäs museum och till höger Lancasterskolan.

År 1924 lade modellören Albin Hamberg vid Höganäsbolaget fram ett förslag att bilda ett hantverks- och bygdemuseum i Höganäs. Vid museinämndens första sammanträde den 22 maj utsågs Albin Hamberg till ordförande. Ett år senare upplät Höganäsbolaget kostnadsfritt lokaler vid Polhemsgatan.

De första föremålen i museets samlingar blev en maltkvarn och Höganäs kyrkas gamla klämtare. 1927 deponerade Höganäsbolaget en stor keramiksamling bestående av en så kallad modellkammare från lerkärlsepoken 1832-1926.
Museets ledning omorganiserades och ny ordförande blev Olof Arnberg. En särskild museiföreståndare utsågs. Detta blev starten för ett mer aktivt insamlande och särskilda avdelningar inrättades för hantverk, gruvdrift, keramik och kyrkliga föremål.

1953 skänkte Höganäsbolaget fastigheten till Höganäs stad. Två år senare skänkte Höganäsbolaget keramiksamlingen som varit deponerad. En grundlig renovering av fastigheten utfördes. Dessutom genomfördes de första tillfälliga utställningarna av konst och konsthantverk. Hundraårsdagen av hovfotograf Peter P. Lundhs födelse firades 1965. En permanent utställning i form av en fotoateljé inrättades.

1966 började styrelseledamoten och keramikern Åke Holm producera grafiska blad som ingick vid köp av årskort. Bladen blev under 14 år en uppskattad och viktig inkomstkälla för museet. Det första spadtaget togs 1968 till en ny utställningshall och 1975 var det dags för en ny omfattande om- och tillbyggnad.

Museet började inventera, fotografera och katalogisera samlingarna 1973. Annie och Åke Holm donerade 1980, efter en Åke Holm-utställning, de utställda föremålen till en av museet formad stiftelse. Två år senare invigs Åke Holm-hallen.
1986 invigdes stadshistoriska utställningen och tio år senare tillkommer en permanent utställning över doktor
Alling där även den uppstoppade puman Bob ingår. Höganäs Museum blev en en fristående stiftelse 1997 och två år senare firade museet 75-årsjubileum.

          

På museets gård står denna keramikfontän i saltglaserat stengods, 
ritad av Ferdinand Boberg till Baltiska utställningen i Malmö 1914.


© Höganäs Museum och Konsthall 2014  /  TR textoform