1924 lade modellören Albin Hamberg vid Höganäsbolaget fram ett förslag att bilda ett hantverks- och bygdemuseum i Höganäs... LÄS MER > >

År 1792 fann Anders Polhem, anställd vid Stenkolsverket, lera och stenkol vid byn Tjörröd vid Höganäs... LÄS MER > > 

Det är inte känt när man började med dessa signaturer, men de förekommer på kärl-
former som kan dateras till 1850-talet... LÄS MER > >

Mandelgren dokumenterade den svenska folkliga kulturen under 1800-talet genom teckningar, akvareller och anteckningar.

 


© Höganäs Museum och Konsthall 2014  /  TR textoform