krus1.jpg (2645 bytes)

Stämplar & Signaturer

Fram till 1915 är nästan allt gods försett med en rak Höganäs-stämpel. I anslutning till denna påträffas oftast en drejare- eller formaresignatur. Det är inte känt när man började med dessa signaturer, men de förekommer på kärlformer som kan dateras till 1850-talet.

T o m 1890 angavs volymen i kannor (1 K = 2,617 liter). På kärl som exporterades till Danmark och Norge angavs volymen i pottemål (1P = 0,9661 liter). På mitten av 1800-talet och framåt hade  man en ganska stor produktion av flaskor avsedda för porter och gingerbeer, och dessa var ofta märkta med volymenheten Kt (kubikdecimaltum). Det gick 100 Kt på en kanna, och exempelvis innebar märkningen 12½ Kt att flaskan rymde c:a 33 cl.

Drejarsignaturen, som kan bestå av en till tre bokstäver, är ibland utförd som ett monogram, och på äldre föremål förekommer frakturstil. Stämpeln tillverkades egenhändigt av en bit lera, som brändes i ugnen. Livslängden på en sådan stämpel var relativt kortvarig. Man kan antaga att drejaren ibland ändrade lite på sin signatur. Sålunda torde sign. JP och JPs ha samma upphovsman, liksom LN och LNs. Vidare förekommer samma signatur i olika stilarter.

Omkring 1915 började man maskindreja de vanligaste kärlformerna. De signaturer man kan påträffa i botten av dessa kärl är oftast ditsatta av beskickarna. Det var ju de som ansvarade för att putsning och hänkling utfördes korrekt.


Exempel på stämplar före 1890. Drejarna är Bengt Engström, Gustaf Johnn, Nils Ek och Carl Borg.
 

Signatur Anst nr Namn Född - Död Anställd
A AA 274 Anders Andersson 1811 1824
A AA 201 Anton Vilhelm Ahlberg 1874 1887-1947
AC 154 Anders P. Carlsson    
AH 813 Albin Hamberg 1875-1968 1889-1914
AJ 809 Alfred Johansson 1875 1888-1939
AL 290 Anders Lindahl 1840 1851-1869 USA
AM, APM 374 Anders Petter Matsson 1828-1873 1850-1870
AN 489 Axel Nyman 1842 1855-1869 Danm
AP 504 Anders Pehrsson 1841 1854-1868 USA
AS 180 Gustaf Ahlström 1840 1852-1868 USA
         
BA 163 Berndt Ahlberg 1832 1846
BE 247 Bengt Engström 1838 1848-1868 USA
BF 228/400 Berndt Friberg 1899 1912-18, 1929-34
BG 574 Fredrik Bogren    
BJ 79 Bengt Jönsson 1835 1846
         
C 50 Johan Carlsson   finns anst. 1915
CB 341 Carl Borg 1838 1849
CE 39 Carl Ekberg 1833 1843
CR 245 Carl Roslund 1821-1911 1833-1899
CS CSB 529 Carl Söderberg 1844 1856
         
Ek 288 Nils Ek 1834 1846
EF   Edvin Friberg    
EH   Ernst Holm 1870-1946 finns anst. 1910
EP 1334 Erik Persson   finns anst. 1915
ER   Emil Roslund 1862-1949       -1896
ES 443 Jöns Engström 1833 1843
         
FG 326 Fredrik Gübel 1830 1840
         
GA 488 Gustaf Ahlberg 1839 1852
GE 358 Gustaf Ekberg 1838 1849
GJ 453 Gustaf Johnn 1834-1901 1850
GK   Gotthard Karlsson   finns anst. 1897
GS S   Gustav Svantesson 1889 1915-1954
         
HB 151 Janne Hallberg 1829 1842
HG, H 178 Ludvig Hellgren 1857 1872-1921
HH 682 Hilding Hansson 1884 1896-1952
HjC   Hjalmar Carlsson 1868-1940  
         
IS 1692 Idoff Söderberg 1885 1920-1953
         
JBM 74 Johan Bergman 1820 1846-1867 USA
JH 259 Jöns Holmström 1802 1827
JL 22 Johannes Lindblad 1821 1837-1873
JN 509 Jöns P Nyman 1843 1855
JO 2063 Johannes Olofsson 1885 1907-09, 1917-52
JP JPs 157 Johannes Pettersson 1821 1833
JR 279 Johannes Rydström 1836-1919 1848-1878
JS 235 Johan Söderberg 1825-1873 1836
         
KH 817 Karl Holst 1878 1891-1921
KS 727 Karl Robert Svensson 1879 1891-1946
         
LE 126 Lars Ekelund 1831 1846-1870
LN LNs 505 Lars Nilsson 1842 1854-1869 USA
         
MB 515 Martin Bergman 1843 1856-1867 USA
MJ 541 Magnus Jönsson 1844 1857-1889
MN 317 Magnus Nilsson 1811 1832
MS 835 Martin Svensson 1876 1890-1938
         
N 363 Nils Nilsson    
NA 325 Nils Ahlberg 1806-1873 1832-1873
NB 471 Johannes Nymberg 1838  
NB 943 Nils Bengtsson 1881 1895-1947
NE 514 Nils Ekberg 1843 1855-1876
NW 484 Nils Wåhlberg 1806 1832
251 Nils Åkerman 1816-1867 1827-1867
         
OS 210 Otto Söderberg 1841 1853-1869
         
P   Henrik Persson 1864-1940  
PA 370 Peter Ahlström 1837 1849
PB 164 Peter Bengtsson 1840-1878 1857
PF 433 Peter Frank 1839 1850-1869
PS 655 Nils Pehrsson 1854 1866
         
R 384 Jacob Roslund 1816 1864
RA 413 Robert Ahlberg 1860 1873-1921
RS 103 Anders Rydström 1833 1845
         
S GS   Gustav Svantesson 1889 1915-1954
SB 595 Axel Söderberg 1852 1864
SH 578 Sven Hansson    
SL 368 Sven Lindblad 1828 1842
SPS   Sven Paulsson           -1869 USA
         
WN 692 Wilhelm Nilsson 1870-1930 1883
         
Z   Zander Olsson   finns anst 1897
         
ÅM 251 Nils Åkerman    
ÅP 1275 Åke Pålsson 1900-1965 1913-1965

 


HÖGANÄSBOLAGETS KÄRLFABRIK
HUSHÅLLS- och PRYDNADSGODS

.
Rak Höganässtämpel med drejarsignatur (Magnus Nilsson). Siffran anger storleken på föremålet, i de fall en produkt förekom i olika storlekar.
Ytterligare en rak Höganässtämpel, i detta fall med modellnummer, vilket började användas 1893. 
Denna ankarstämpel, med bokstäverna HSB (Höganäs Stenkols Bolag) har huvudsakligen använts på Bolagets exporttegel från c:a 1890, men kan någon gång påträffas på större prydnadsgods.
Under Böckman-perioden 1915-1926 användes denna stämpel, ofta även kompletterad med namnet Höganäs i halvbåge under nedre bokstaven. Denna kodbokstav indikerade vem som hade utfört dekormålningen:
A Signe Braun F Ida Johansson
B Tyra Persson G Greta Nilsson
C Elin Andell (senare Elsa Johansson) H
I
Tyra Holm
Siri Braun
D Selma Pålsson
E Ann-Mari Olsson

I början på 1920-talet övergick man till ankaret med spetsig bas, se nedan. I övrigt likadan, med halvbåge och kodbokstav.

Denna stämpel har använts på de saltglaserade kärlen från 1915 och används än i dag av Höganäs Saltglaserat. 
Tilläggsstämpel - export
Efter utställningarna i Stockholm åren 1897 och 1909, i vilka Höganäsbolaget deltog med försäljning av keramik från egen monter, blev det ny fart på försäljningen, bl a levererades stora partier keramik till Amerika. På sådan keramik tillfogades vidstående runda exportstämpel.
Edgar Böckmans signatur. Påträffas ofta på lysterföremål och saltglaserade prydnadsurnor. I de flesta fall är det dekorflickorna som målat dit signaturen. 


Några av Böckmans dekorflickor. Sittande fr v Signe Braun,
 Tyra Persson och Elin Andell. Stående i mitten Ida Johansson 


HÖGANÄSKERAMIK - NYMAN & NYMAN

Denna lilla fabrik, belägen vid Margreteberg norr om Höganäs, byggdes 1930 av bröderna Oscar och Gustav Nyman. Båda hade tidigare varit anställda vid Höganäsbolaget. Ägarskifte sker 1946, då de båda medarbetarna Sture Holm och Åke Bjurestig övertar fabriken. År 1956 säljer de firman till Andersson & Johansson, som därigenom får tillgång till det eftertraktade namnet Höganäskeramik.
Tillverkningen vid N&N var till en början nära nog identisk med den nedlagda Kärlfabrikens produktion, men fick lite av en egen profil 1935. Då presenterade man nämligen en Wiener Werkstätte-inspirerad kollektion signerad Arvid Cube. Det var sejdlar och likörkrus, rökställ och askfat, ofta i bjärt kontrasterande glasyrer t.ex. rött/svart, orange/grönt. Mycket populärt och modernt för sin tid. Jämför samtida produktion från t.ex. Upsala-Ekeby. 
Förutom Cube har konsthantverkaren Astrid M. Aagesen och Gustav Nymans dotter Gunvor Nyman-Sjöström tecknat modeller för firman.

Denna logotyp kan finnas i botten på lysterföremål, ditmålad av dekormålerskan Elsa Johansson omkring 1930 - 1933.   
Nyman & Nymans första stämpel. Förekommer blåfärgad på lysterföremål och instansad på hushållskärl. C:a 1930-33 
Höganäskeramik - Nyman & Nyman. Förekom både som stämpel, oftast blå på hushållskeramik och som påklistrat märke i färgerna silver/svart på prydnadsgods. C.a 1933-46
Höganäskeramik - Holm & Bjurestig. Oftast blåfärgad stämpel, använd under åren 1946 - 56, då Sture Holm och Åke Bjurestig innehade fabriken.

 


ANDERSSON & JOHANSSON - HÖGANÄSKERAMIK

Fabrikens första stämpel från 1909, då firman startades av Johannes Olofsson och Sigfrid Johansson. Olofsson lämnade emellertid snart fabriken och Karl Andersson övertog hans del. Mycket få föremål med denna stämpel är kända.
Andersson & Johanssons första stämpel. Ofta inristad för hand på tidiga föremål. 1910 - c:a 1920
Användes jämsides med ovanstående från 1910 till slutet av 1950-talet
slutet av 1950-talet - 1967
1956 - 1967
1967 - 1976
1976 - 2009
2009 - 

Fakta-ansvarig för avsnittet Stämplar & signaturer: Bengt Petersson.
Ytterligare upplysningar rörande Höganäsbolagets keramiska tillverkningar
finns på Stawfordska Sällskapets hemsida

För svenska och europeiska signaturer, monogram och 
bokstavssigneringar, klicka på bilden nedan

 


© Höganäs Museum och Konsthall 2014  /  TR textoform