PRESSMEDDELANDEN

PRESSBILDER

Barbro Åberg
keramik

En introduktion till utställningen i Höganäs Museum den 16 september - 29 oktober 2017

Barbro Åberg är född och uppvuxen i Västerbotten samt Uppland i Sverige. Den konstnärliga utbildningen fick hon på konst- och designskolor i USA, Sverige och Danmark där hon nu bor och arbetar.

Keramiken upptäckte hon redan i slutet av 70-talet, och i dag utställer Barbro på gallerier och museer i in- och utland. Hennes keramiska skulpturer är representerade i fonder och på museer i hela världen, och hon har ett fast samarbete med gallerier i USA.

När Barbro Åberg började tilsätta det vulkanska materialet perlite till leran i början av 90-talet, öppnades porten till ett konstnärligt uttryck med lameller, spiraler, hål och flätverk. Hennes nya lera gjorde det möjligt för henne att förverkliga idéer, som förut hade visat sig vara svåra att realisera. Det var startskottet till en serie skulpturer och strukturer som hon sedan har utvecklat genom åren.

En del objekt är byggda på gipsformar och andra modelleras fritt. Delelement från en skulptur överförs till påföljande form, modifieras och kombineras med andre tekniker. På det sättet sker en konstant utveckling av hennes formspråk.

Barbro är fascinered av det motsättningsförhållande som uppstår när lerans tyngd möter de perforerade strukturernas lätthet.
Inspirationen kommer från natur och kultur, arkitektur, bilder från vetenskaplig forskning m.m.


Stykker af evigheder
"Hvordan går det til? Hvordan er det muligt for en keramiker at fremmane et udtryk, der får betragteren til at tænke på rustne gravfund og kridtede fossiler, på flyvende elementer og spor med betydning i en fjern fortid. Forklaringen skal findes i Barbro Åbergs enestående kombination af form og materiale; former med referencer til historiske kulturgenstande og organiske strukturer, men også skeletagtige konstruktioner, der kan minde om resterne af noget, som var engang."

Libbie Fjelstrup, Politiken juni 2005


The Skeleton of Existence: Barbro Åberg's ceramic oeuvre
"Barbro Åberg’s working process is characterized by an ability to work with a non-directive mind, allowing impulses from her deeper intuition to manifest. By creating from this existential openness, the sculptures come into life from this place beyond the known, manifest reality. They speak to us from a place afar and call us into presence, touched by the depth they provide. They remove us from our given time and space - the moment and the context - and bring us to places within ourselves that we rarely explore. The undefined, non-rational, the unknown. The silent space where we’re simply human, experiencing the vastness of existence."

Louise Mazanti, Ph.D in contemporary craft


Keramiske skulpturer i Kolding
I fredags slog Galleri Pagter i Kolding dørene op for en udstilling med en af de helt store keramikere, Barbro Åberg. På udstillingen viser Åberg et udvalg af keramiske skulpturer og unika, hvoraf nogle tager udgangspunkt i hendes modellerede, flettede konstruktioner. Andre værker er eksperimenter lavet på papirforme. Barbro Åberg er er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding 1988, og siden 1990'erne har hun udelukkende arbejdet med keramiske skulpturer. Hendes unikke formsprog har resulteret i et stort antal fine og spændende udstillinger i USA, Frankrig, Holland, Schweiz, Storbritannien, Japan, Sverige og herhjemme."

Lars Hedebo, Politiken

Utställningen har mottagit stöd från Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design samt Letterstedtska Föreningen

Läs mer: http://www.barbroaberg.com

 


Hertha Bengtson 100 år
och
Stipendiater 1996 - 2016
keramik/glas

En introduktion till utställningen i Höganäs Museum den 5 augusti - 5 november 2017
Förlängd utställning

Hertha Bengtson var under nästan ett halvt sekel en av Sveriges främsta och mest aktiva formgivare inom keramik och glas. Hennes drygt tjugoåriga epok vid Röstrand gav upphov till två designklassiker: serviserna Blå Eld 1951 och Koka Blå 1956. Hertha Bengtson ville göra husmödrarnas arbete lättare med en både djärv och funktionell form.
Men hon var även verksam vid Höganäs-Keramik under fem år, och presenterade här både serviserna Jasmin och Höganäs Top, och dessutom ett egensinnigt konstgods.

År 1969 började Hertha Bengtson formge på frilanskontrakt för Thomasfabriken, som gjorde vardagsvaror för Rosenthal. Hon ritade snabbt flera serviser, bl a storsäljaren Scandic som kan sägas vara en uppdaterad Koka Blå, och som kom att förtjusa den utländska marknaden. Servisen fick guldmedalj i Faenza 1970.
Sammantaget formgav Hertha Bengtson 14 serviser, varav åtta för den svenska marknaden och sex för den tyska.

Under sin sista verksamma tid var det glas som fascinerade. Vid 1990-talets början hyrde hon in sig i studiohyttan i Strömberg och skapade ihop med hyttmästare och glasblåsare unikt glas i klara och starka färger. Hon beskrev själv sitt arbete med glas så här: ”Att arbeta med glaset är som att sugas in i en virvel och bara dras in – så tycker jag att mitt liv är just nu. Det är bara att följa med på detta nya äventyr”.

Hertha Bengtson avled 1993. Genom hennes testamente bildades samma år "Stiftelsen Hertha Bengtsons stipendiefond" för unga begåvade keramiker utbildade vid Konstfack i Stockholm och Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg. Stipendiet har delats ut sedan 1996 och är idag den främsta utmärkelsen en ung keramiker i Sverige kan få.

I år skulle Hertha Bengtson ha fyllt hundra år och det uppmärksammar Höganäs museum med en stor sommarutställning. Förutom föremål av Hertha Bengtson ställer 27 av stipendiaterna genom åren ut sina alster på museet.

Stipendiater 1996-2016. Utställare på museet markeras med en *

1996
Thomas Nordström*
Tina Reuterberg*

1997
Mia E Göransson
Jonas Lindholm*
Eva Rexelius
Annika Svensson*

1998
Linus Ersson*

1999
Helena Andersson*

2000
Eva Hild*
Ingela Jonasson

2001
Renata Francescon*
Backa Karin Ivarsdotter*

2002
Ulrika Henström*

2006
Christine Östergren*

2008
Camilla Bröyn
Malin Grumstedt*
Linda Karlsson*
Kristine Thenman*

2011
Sara Möller*
August Sörenson*

2012
Linda Lo Eklöw
Emma Kronvall*

2013
Moa Andersson
Frida Hållander*
Eszter Imre*

2014
Karin Blomgren
Maria Boij*
Mårten Medbo*

2015
Polat Ghasemloo*
Lisa Andersson Andersson*

2016
Masayoshi Oyama*
Sara Söderberg*
Lisa Wallert*
Sandra Österling*

 


© Höganäs Museum och Konsthall 2017