STIFTELSEN HÖGANÄS MUSEUM

Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och naturminnesvård inom Kullabygden.

Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att samla, bevara och förevisa föremål som i ett historiskt perspektiv belyser industriell verksamhet, folkliv, hantverk samt konstnärlig och annan kulturell verksamhet inom Kullabygden.

Stiftelsen skall särskilt värna om de keramiska traditionerna i Norden.

Stiftelsen äger anordna utställningar av konst- och hantverksprodukter samt bedriva annan med ändamålet förenlig verksamhet.