top of page
Renata Francescon_Skog_Foto-Renata Francescon.jpg

 

 

Renata Francescon
6.4–4.6 2023

 

Silvae

 

Myllan till växter, och växterne ätas av djuren,

där de göra djurens delar, så att jorden,

som blivit förvänd i säd, går sedermera under namn av säd i människans kropp,

där förvandlas av människans natur till kött, ben, nerver etc.

och då människan efter döden förruttnar,

förfaller Naturens kraft och människan varder åter till jord,

dädan hon tagen är.

Carl von Linné

(Ur K. Ekman (2007). Herrarna i skogen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag)

 

Renata Francescons arbeten knyter an till existentiella frågor, våra djupaste känslor samt den kraft och sårbarhet som ryms inom oss.

Hon har utforskat växters levnadsförlopp och därigenom tidens gång och varats förgänglighet.

  Utställningen utgår från skogen och träden, vars existenser är lika sammanflätade och cykliska som människans. Växande måste få ta tid.

   Renata har fördjupat sig i växtneurobiologi, som behandlar hur växter lever. Aktuell forskning visar att växters agerande liknar mänskliga beteenden, att växter livnär och skyddar svagare växter, samspelar och växer tillsammans med andra organismer för att säkerställa bådas utveckling.

   I utställningen närmar Renata sig myten och sagan, där skogen oftast betraktas som mystisk, främmande, fördold, fylld av hemligheter och okända väsen.

   Skildringarna förbinder skogen till det okända, som kan rymma det fantastiska och det fasansfulla. Som skogsrået, skogens härskarinna, i den nordiska folktron, eller den dunkla skog i vilken Dante finner sig ensam i ”Den Gudomliga Komedin”.

DONERA TILL JUBILEUMSBOKEN

HÖGANÄS MUSEUM OCH KONSTHALL 100 ÅR

Bidra till att manifestera denna imponerande milstolpe i museets historia! Med 100 000 kronor som målsättning bjuder vi in dig som museivän att hjälpa oss finansiera produktionen. Varje liten slant tar oss ett steg närmare boken där alla donatorer kommer omnämnas. Tack till Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen och Höganäsbolaget som redan tagit oss en bit på vägen i redaktionsarbetet som leds av docent Henrik Ranby.

TACK FÖR DITT BIDRAG!

SKÄNK VIA SWISH

qr.png

123 400 38 10

185-2292

SKÄNK VIA BANKGIRO

MÄRK INBETALNINGEN  "JUBILEUMSBOKEN"

K
ON
ST

KONSTHALL & KONSTVERKSAMHET

I våra lokaler får konsten rum. Vi har både små och stora ytor där vi gör plats för konstens alla former.

K
ERAMIK

KERAMIK

Keramiken är ryggraden i vår verksamhet. Genom keramiken binder vi samman historia, konst och miljöer.

H
ISTORIA

STADSHISTORIA & BYGDEHISTORIA

Våra historiska samlingar rymmer allt från forntid och industrialism till fotografier och växter.

IMG_6910_edited_edited.jpg
TRÄDGÅRDAR

Våra trädgårdar erbjuder plats för växter, konst, historia och en kopp kaffe.

 

Välkommen ut!

 

Ta med din egen fikakorg och njut i våra trädgårdar!

MUSEUM PÅ DISTANS

Se museet på film! Följ med och hör konstnärer berätta, se projekt presenteras och föremål visas.

ART IN RESIDENCE

KONST IN PROGRESS

Vi drev under 2021 vårt lokala Art in Residence-program i Ångkvarnen! 

H logga liten.tif
bottom of page