top of page

KONST

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

IMG_5331.jpg

MUSEITRÄDGÅRDEN - INSPIRATION ULLAMOLIN

Invigning 3 september

Trädgårdsingenjör Pernilla Åkerström Fogelmark har gestaltat Museiträdgården - Inspiration Ulla Molin, en underbart fin liten trädgård intill Arbetarträdgården på Höganäs Museum och Konsthall. Marktegel av olika slag möter växter i sträng men ymnig plantering, vatten och fantastiska kärl av Höganäskeramik hittar hem. Trädgården anlades under våren 2022 och har fått växa till sig under sommaren. Nu är det dags för invigning.

Extern utställning
Utställningsplan

KONSTHALLEN

UTSTÄLLNINGSPLAN

2023   Info kommer

K
ERAMIK
H
ISTORIA
bottom of page