top of page

OM

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

ÄR ATT FRÄMJA KULTUR- OCH NATURMINNESVÅRD INOM

KULLABYGDEN

Stiftelsens skall fullfölja sitt ändamål genom att samla, bevara och förevisa föremål som i ett historiskt perspektiv belyser industriell verksamhet, folkliv, hantverk samt konstnärlig verksamhet inom Kullabygden.

Stiftelsens äger anordna utställningar av konst- och hantverksprodukter samt bedriva annan med ändamålet förenlig verksamhet.

STIFTELSEN HÖGANÄS MUSEUM OCH KONSTHALL

Det grekiska ordet museum betyder en plats helgad åt de gudinnor som värnade inte bara konstarterna utan även vetenskaperna och det andliga skapandet.

Höganäs Museum och Konsthalls grundidé är den pedagogiska folkbildningen. Att förvärva kunskap är inte detsamma som att plugga torra fakta. Men att själv upptäcka och uppleva något som berikar fantasin skapar inlevelse och förståelse för både det förflutna och samtiden. Museets verksamhet blir därmed en del av det liberala samhällets demokrati, bildning och individens frihet.

Höganäs Museum startades 1924 av Fabriks- och Hantverksföreningen som avsatte 100 kronor för den nya verksamheten. Initiativtagare var Albin Hamberg som också blev museinämndens första ordförande.

1997 fördes verksamheterna över till en nybildad stiftelse. Lokalerna ägs av Höganäs kommun som också stöttar stiftelsen ekonomiskt. Idag bedriver Höganäs Museum och Konsthall en imponerande verksamhet.

MED 100 ÅR AV KULTUR, KONST OCH HISTORIA  I RYGGEN

- OCH 100 TILL I SIKTE

Att fylla 100 år är få förunnat! Snart har vi den äran!

Vi blickar tillbaka på hundra sprudlande och rika år av kultur, konst och historia - i samma byggnad. Våra utställningar har besökts av otaliga människor från när och fjärran, av trogna stammisar och flyktiga turister. Samlingarna har växt och lokalerna utökats för att rymma dem allesammans. Med höga ambitioner och en låg tröskel löper den röda tråden trofast genom decennierna och in genom framtidens öppna dörr.

Under de första åren införskaffades huvudsakligen hembygdsföremål. Det allra första föremålet i museets samlingar blev en maltkvarn från Brorsbackegården. 1929 var Höganäs museum sannolikt först i Sverige med att visa upp en arbetarbostad i en originallägenhet. Under 50-talet började museet samla och köpa in keramikföremål, som blev grunden till dagens unika keramiksamlingar. Museets verksamheter har under senare decennier utökats genom tillbyggnader av utställningslokaler och arkiv. I våra vackra och ändamålsenliga utställningshallar erbjuder vi årligen utställningar med konst och hantverksprodukter. Museet har ett särskilt ansvar för keramiken där flera generösa donationer från bland annat Höganäsbolaget och Åke Holm, en av Höganäs stora keramiker, utgör en stor representation i museets fantastiska samlingar.

Idag driver stiftelsen Höganäs Museum och Konsthall en imponerande verksamhet. Vi bygger vidare på museets långa tradition av samhällsengagemang. Med ett inkluderande förhållningssätt menar vi att alla invånare, oavsett ålder, intresse och förmåga, ska ha möjligheten att låta nyfikenhet och kunskapstörst styra besöken genom museets pedagogiska dokumentationer och visningar av vår kulturhistoria i ett brett perspektiv. Ett konkret exempel på dessa insatser är våra samarbeten med skolor, äldreboenden och särskilda boenden som innebär att vår personal öppnar upp museet för guidade visningar utanför de ordinarie öppettiderna. Vi samarbetar också med skolor och musikskolor genom att erbjuda arenor för visningar och framträdanden.

STYRELSE

Mårten Castenfors, ordf

Joakim Bengtsson

Maria Axelsson

Göran Barsby

Ylva Kristina Ekelund

Sofia Orre

Eva Pihl Krabbe

VÅRA

100 ÅR

MED KULTUR, KONST OCH HISTORIA

KOMMER VI ATT FIRA MED EN

JUBILEUMSBOK

Om jubileumsboken

SKÄNK VIA SWISH

qr.png

123 400 38 10

185-2292

SKÄNK VIA BANKGIRO

MÄRK INBETALNINGEN  "JUBILEUMSBOKEN"

TACK FÖR DITT BIDRAG!

HÖGANÄS MUSEUM OCH KONSTHALL

 100 ÅR 2024

HJÄLP OSS FINANSIERA VÅR JUBILEUMSBOK!

Boken kommer att i text och bild beskriva verksamheterna från museets start 1924 fram till idag. Bokprojektets huvudredaktör är docent Henrik Ranby som tillsammans med styrelseledamöter och personal ingår i projektgruppen. Till redaktionen och skaran av skribenter har också knutis styrelsens förra ordförande Ami Kinell och Bengt Petersson, den senare ansvarig bildredaktör.

 

Produktionskostnaderna, huvudsakligen produktion av texter och bilder samt tryck och distribution m m, har vi preliminärt budgeterat till ca 450 000 kronor. Projektet har initialt finansierats med generösa bidrag från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen och Höganäsbolaget. Nu vill vi erbjuda en vidare krets möjlighet att bidra till finansieringen och vänder oss till såväl ortens företag som privatpersoner. Det är styrelsens förhoppning att museets vänner och tillskyndare vill bidra till att manifestera denna imponerande milstolpe i museets historia.

 

Nu startar vi en crowdfunding med 100 000 kronor som målsättning. Du bidrar till jubileumsboken genom att sätta in pengar på stiftelsens bankgiro eller genom Swish. Märk inbetalningen “Jubileumsboken”. Du kommer att kunna följa insamlingen dagligen här på vår hemsida. Alla donatorer kommer omnämnas i boken!

bottom of page