FILM

MUSEUM PÅ DISTANS

Museets samtalsserie med utställande och regionala konstnärer syftar till att fördjupa och tillgängliggöra ett möte med en konstnär. Varje samtal får sin unika prägel och sitt specifika innehåll med utgångspunkt i dialogen mellan konstnär och styrelsens ordförande Martin Severinson

KONSTNÄRSSAMTAL

Sofie Josefsson

Vi samtalar med Sofie om hennes bildvärld och sätt att se på det som kan tänkas vara viktigt. Vi är dessutom lite nyfikna på hur hon förhåller sig till utställningen "Vindlingar", som nu pågår i Konsthallen.

KONSTNÄRSSAMTAL

Ida-Lovisa Rudolfsson

Vi samtalar med Ida-Lovisa om hennes textila handlag och hur det kan komma sig att hennes bilder ser ut som de gör. Vi funderar också en liten syund om dagdrömmeriets kraft.

KONSTNÄRSSAMTAL

Hanne Mago Wiklund

Vi samtalar med Hanne om hur och varför hon arbetar med det keramiska materialet. Kan det dessutom vara så att konsten lockar till humor? Som en av utställarna i utställningen "Vindlingar" närmar hon sig en gemensam nämnare.

KONSTNÄRSSAMTAL

Monika Gora

Vi får i detta samtal ta del av Monikas relation till träd och det levande, men också anledning att reflektera över vår tids perspektiv på vad vi värderar och mår bra utav. Och javisst bär Monika Goras offentliga konstverk i Höganäs ett platsspecifikt namn - "Arnbergs plats".

KONSTNÄRSSAMTAL

Julia K. Persson

Vi samtalar med Julia om hur det är att vara ung konststudent och om hennes relation till keramiken som sitt uttrycksmedel.