FILM

MUSEUM PÅ DISTANS

Museets samtalsserie med regionala konstnärer syftar till att fördjupa och tillgängliggöra ett möte med en konstnär. Varje samtal får sin unika prägel och sitt specifika innehåll med utgångspunkt i dialogen mellan konstnär och styrelsens ordförande Martin Severinson

KONSTNÄRSSAMTAL

Julia K. Persson

Vi samtalar med Julia om hur det är att vara ung konststudent och om hennes relation till keramiken som sitt uttrycksmedel.

KONSTNÄRSSAMTAL

Peter Arnesson

Vi samtalar med Peter om hans förhållande till konsten, vad konsten kan tänkas kräva och hans syn på konstnärliga processer.

KONSTNÄRSSAMTAL

Bianca Maria Barmen

Vi samtalar med Bianca om hennes bildvärld och sätt att se på det skulpturala. Vi är dessutom lite nyfikna på hur gnistan till ett konstnärsskap tänds.

KONSTNÄRSSAMTAL

Mattias Olsson

Vi samtalar med Mattias om konstnärsvardag och de olika roller en yrkesverksam konstnär kan tänkas inta och balansera.